Garvergade 12, 6240 Løgumkloster, Tlf.: 74743838
Bestyrelsen
Bestyrelsens opgaver

I en selvejende institution er det bestyrelsen der er den overordnede ledelse.

Bestyrelsen har uddelegeret ansvaret for den daglige drift til lederen og souschefen.

Bestyrelsen består af 5 forældrevalgte medlemmer, samt 2 suppleanter og en medarbejder repræsentant.

Bestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt.

Bestyrelsesarbejdet er underlagt tavshedspligt, der fortsætter efter, at man er udtrådt af bestyrelsen.

Det er forældrebestyrelsen, der er ansvarlig for institutionens økonomi.

Formand

Jens Maybom

Næstformand

Elsebeth Tygesen

Medlem

Ole Leonhard

Medlem

Heidi Ennemark

Medlem

Christina H. Jørgensen

Personalerepræsentant

Aina V. Køhn

1. Suppleant

Anette Roost Sørensen

2. Suppleant

Sarah Paysen

Sidst opdateret 16. januar 2020